Šeima

Saugokime žmogaus gyvybę…

Written by admin · 6 min read

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Prezidentę ir visus Lietuvos žmones.

Mes, žemiau pasirašiusieji JAV lietuviai-mokslininkai, medikai, stebėdami Lietuvos žiniasklaidoje platinamą spekuliatyvią, asmeninę nuomonę apie žmogaus gyvybės pradžią, kreipiamės į jus su sekančiu pareiškimu.

Teigiame kaip mokslinį faktą (o ne kaip ideologinį teiginį), kad žmogaus gyvybė prasideda nuo to momento, kai susijungia vyriška ir moteriška lytinės ląstelės. Apvaisintas kiaušinėlis, vadinamas zigota, savyje jau turi genetiškai užprogramuotą visą būsimo žmogaus vystymosi informaciją iki jo/jos gyvenimo galo. Susijungus vyriškai ir moteriškai lytinėms ląstelėms prasideda vientiso, genetiškai skirtingo nuo tėvų, unikalaus žmogaus gyvenimas.

Todėl raginame Lietuvos žmones, Seimo narius, Prezidentę ir žmones, kurie yra atsakingi už Lietuvos įstatymų kūrimą, jungtis prie medikų praktikuojamos Hipokrato priesaikos: „Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą.“

Dr. John Vytautas Dunčia, Ph.D.
Dr. Rūta Andries, M.D.
Dr. Raymond C. Andries, M.D.
Dr. Rozalija Šomkaitė, Ph.D.
Dr. Petras Vytenis Kisielius, M.D.
Dr. Linas Sidrys, M.D. (dirbęs Lietuvoje)
Grasilda Reinys, M.S.
Dr. Andrius Kazlauskas, Ph.D.
Dr. Kristina Antanavičius, M.D.
Dr. Loreta Vaivilavičienė Garretson, M.D.
Dr. Ona Kliorytė Daugirdienė R.N, M.D.
Dr. Onilė V. Šeštokas, M.D.
Dr. Vitalija Dunčienė, M.D., R.N.
***
2011 m. birželio 15 d. Seimo narės D. Mikutienės pranešimas: ryte Seimas pagerbė žuvusius ir sušalusius tremtyje, vakare – leido žudyti ir šaldyti gyvybę.
Birželio 14–ąją, tremties į Sibirą metinių dieną, Seimo nariai po svarstymo lengva ranka pritarė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui. Balsavimas lėmė, kad bus leidžiama sukurti daugiau embrionų nei yra reikalinga konkrečiai dirbtinio apvaisinimo procedūrai. „Pertekliniai“ embrionai galės būti užšaldyti 5 metus, o suėjus terminui ir pasibaigus „galiojimo laikui“ — tiesiog naikinami. Taip pat pirmą kartą Lietuvoje įstatymo lygmeniu numatyta aborto galimybė — daugiavaisio nėštumo atveju bus galima atrinkti embrionus ar net vaisius, kuriems bus leista vystytis ir gimti, o kitiems motinos gimdoje esantiems ši atranka reikš neišvengiamą mirtį.

Apgailėtina, bet teisės aktas, skirtas kurti gyvybę, kartu tapo ir teisės aktu, kuris pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje įstatymo lygmeniu įteisins galimybę sunaikinti žmogaus gyvybę. Ar apie tai galėjo pagalvoti Konstitucijos kūrėjai, jos 19 straipsnyje įtvirtindami pamatinę nuostatą „Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“?

Graudžiai simboliška, kad projektui pritarta birželio 14 d., prisimenant lietuvių tautos tremtį į Sibirą, kur nežmoniškomis sąlygomis buvo laikomi ir žuvo didelė dalis Lietuvos gyventojų. Seimo nariai neatsakingai parėmė modernią tremties formą ir tūkstančius žmogaus embrionų pasmerkė pseudomokslinėmis idėjomis pagrįstai tremčiai talpyklose, užpildytose skystu azotu.

Dabar bandome atgaivinti tautos istorinę atmintį ir prisiminti ne tik ištremtuosius, bet ir tuos, kurie vykdė trėmimus. Įvardinti, kas kūrė blogį, ir tai įvertinti yra teisinga. Tačiau istorinis teisingumas reikalautų atsiminti pavardes tų, kurie savo apsisprendimu pakenkė labiausiai neapsaugotiems — dar negimusiesiems. Taip balsavo šie Seimo nariai: Vytenis Povilas Andriukaitis, Petras Auštrevičius, Dailis Alfonsas Barakauskas, Mindaugas Bastys, Antanas Baura, Vytautas Bogušis, Bronius Bradauskas, Dainius Budrys, Andrius Burba, Algirdas Butkevičius, Algis Čaplikas, Vida Marija Čigriejienė, Laimontas Dinius, Audrius Endzinas, Stanislovas Giedraitis, Kęstutis Glaveckas, Edmundas Jonyla, Jonas Juozapaitis, Česlovas Juršėnas, Justinas Karosas, Egidijus Klumbys, Kęstas Komskis, Dalia Kuodytė, Evaldas Lementauskas, Arminas Lydeka, Eligijus Masiulis, Andrius Mazuronis, Valentinas Mazuronis, Donalda Meiželytė Svilienė, Artūras Melianas, Albinas Mitrulevičius, Gediminas Navaitis, Antanas Nedzinskas, Juozas Olekas, Juozas Palionis, Marija Aušrinė Pavilionienė, Almantas Petkus, Milda Petrauskienė, Konstantas Ramelis, Aleksandr Sacharuk, Algimantas Salamakinas, Valerijus Simulik, Rimantas Sinkevičius, Algirdas Sysas, Jonas Stanevičius, Gintaras Steponavičius, Arūnė Stirblytė, Irena Šiaulienė, Žilvinas Šilgalis, Raimondas Šukys, Erikas Tamašauskas, Dalia Teišerskytė, Zita Užlytė, Arūnas Valinskas, Ingrida Valinskienė, Ona Valiukevičiūtė, Valdemaras Valkiūnas, Birutė Vėsaitė, Julius Veselka, Agnė Zuokienė, Edvardas Žakaris, Remigijus Žemaitaitis.

Seimo narių grupė, pasisakanti už embrionų apsaugą, priėmimui vėl teiks pataisas dėl gyvybės apsaugos.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė,
Darbo partijos frakcijos narė Dangutė Mikutienė

ttp://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=112842&p_k=1 http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1378159
http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=46636201
***
Bernardinai.lt 2011-06-14 Seimas po svarstymo pritarė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui, kuriuo siekiama nustatyti pagalbinio apvaisinimo sąlygas, būdus, tvarką, taip pat sutuoktinių ir įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių savo partnerystę asmenų, kurių prašymu atliekamas pagalbinis apvaisinimas, ir pagalbinio apvaisinimo būdu gimusio vaiko teises. Už projektą, kurio pagrindu tapo Lietuvos gydytojų sąjungos, bioteisės specialistų bei krikščionių Bažnyčių hierarchų viešai kritikuotas projektas, po svarstymo balsavo 61 Seimo narys, prieš – 37, susilaikė 15. Tam, kad įstatymo projektas būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą. Įstatymo projektas buvo priimtas socialdemokratų, liberalų, liberalcentristų, ,,prisikėlėlių”, ,,krikščionių” balsais. Tiesa, verta atkreipti dėmesį, kad jį palaikė ir Tėvynės sąjungai Seime atstovaujantys Rūta Rutkelytė, Gintaras Songaila bei Vida Marija Čigrijienė.

Kaip nuspręsta po svarstymo plenariniame posėdyje, embrionų galėtų būti sukuriama ne daugiau kaip 10. Pagal įstatymo projektą kiek jų bus sukurta ir kiek vienu metu jų bus perkelta į moters gimdos ertmę, spręstų pagalbiniu būdu apvaisinama moteris ir jos sutuoktinis ar sugyventinis. Vieno pagalbinio apvaisinimo metu į gimdą galėtų būti įdedama ne daugiau kaip 3 embrionai.
Sukurti, tačiau pagalbinio apvaisinimo metu nepanaudoti embrionai galėtų būti laikomi lytinių ląstelių banke. Jie būtų laikomi ir naudojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pagal sutuoktinių ar sugyventinių raštu pareikštą valią, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Lytinės ląstelės, pagal projektą, taip pat galėtų būti laikomos lytinių ląstelių banke, bet ne ilgiau kaip 10 metų. Jos galėtų būti naudojamos tik pačių sutuoktinių ar sugyventinių pagalbiniam apvaisinimui. Būtent perteklinių embrionių kūrimas susilaukė didžiausios kritikos, nes tokiu būdu, vardan naujos gyvybės atsiradimo, žudomi apvaisinimo metu nepanaudoti embrionai.

Primename, kad Seimas turėjo apsispręsti, koks Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas bus priimtas. Buvo renkamasi iš alternatyvų, kurios gali būti vertinamos, kaip orientuota į pagarbą gyvybei ir jos apsaugą, ir orientuota į kuo mažiau reglamentuotą apvaisinimo procesą, kas, specialistų vertinimu, palanku ne tiek vaikelio norinčiai šeimai, kiek pagalbinį apvaisinimą atliekančioms klinikoms. Įstatymo projekte taip pat numatoma įtvirtinti pagalbinio apvaisinimo paslaugų finansavimą. Pagal projekto nuostatas pagalbinio apvaisinimo procedūros būtų apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Parlamentarai neįsiklausė į Lietuvos gydytojų sąjungos perspėjimus, kad tokia finansavimo tvarka gali sužlugdyti Ligonių kasas ir tapti itin sunkia našta visai visuomenei. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-14-parlamentarai

nusprende-kad-dirbtinio-apvaisinimo-metu-nebutina-paisyti-

pagarbos-gyvybei-principo/64460
***
EKSKOMUNIKA. Seimas, nekreipdamas dėmesio į krikščioniškas nuostatas, 2011 – 06 -14 padarė istorinį sprendimą, – kad dirbtinio apvaisinimo metu nebūtina paisyti pagarbos gyvybei principo. Pagal Šventosios Romos Katalikų Bažnyčios kanonus, pagal Vatikano įvairių kongregacijų dokumentus ir popiežiaus Benedikto XVI pasisakymus tokie nelaimėliai politikai užsitraukia ekskomuniką. Politikus apie ekskomunikos grėsmę jau buvo įspėjęs ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Nors Seimas turės balsuoti dar kartą, balsavimu išreikšta asmens valia prisideda prie tokios įstatymo nuostatos įtvirtinimo ir tuo pačiu automatiškai 61 balsavęs UŽ ir 15 SUSILAIKIUSIŲJŲ (drungnųjų, abejingųjų) užsitraukė ekskomuniką. Šie nelaimingieji seimo nariai tapo PERSONA NON GRATA katalikų bažnyčiose ir visiems katalikams. Kadangi ekskomuniką užtraukiantis veiksmas buvo viešas, bus reikalinga ir vieša atgaila – viešas apgailestavimas dėl įvykdyto veiksmo. Seimas pasisakė. Dabar reikia laukti Lietuvos Katalikų Bažnyčios viešo pareiškimo dėl ekskomunikos. (Nors jo gali ir nebūti). Nes Lietuvos istorijoje, matyt, tai pirmas toks atvejis, o kartu ir naujųjų laikų iššūkis Katalikų Bažnyčiai. Kaip ji išlaikys egzaminą? Eiliniai tikintieji turi žinoti elgesio su viešai ekskomuniką užsitraukusiais asmenimis taisykles. Melskimės už tuos vargšus.
***
2011 m. birželio 1 d., Vilnius „Išgelbėk pasmerktus mirti“ REZOLIUCIJA
Mes, Stačiatikių, Katalikų ir Liuteronų bažnyčių, Lietuvos pasaulietinių organizacijų: Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija, šeimos medicinos klinikų, Švietimo ir mokslo ministerijos, žiniasklaidos atstovai, susirinkę į apskritojo stalo „Išgelbėk pasmerktus mirti“ posėdį, aptarę abortų problemą, vadovaudamiesi Šventuoju Raštu ir mūsų šalies Konstitucija, pareiškiame:

Nuo senų laikų sąmoningą nėštumo nutraukimą (abortą) Bažnyčia vertina kaip sunkią nuodėmę – žmogžudystę. Toks vertinimas pagrįstas įsitikinimu, kad žmogaus užgimimas yra Dievo dovana, todėl nuo pradėjimo momento bet koks pasikėsinimas į būsimos žmogaus asmenybės gyvenimą yra nusikaltimas. Apie tai liudija ir šiuolaikinių embriologijos, genetikos, prenatalinės psichologijos ir kt. mokslo sričių duomenys.

Legalizuojant abortą, faktiškai valstybiniu lygiu legalizuojama sunki nuodėmė, kas ne tik iš pagrindų nuvertina krikščioniškos moralės normas, bet ir pratina visuomenę nužudymą laikyti tam tikra priimtina visuomenine norma. Šio reiškinio padarinys – žmonių sąmonėje panaikinama pagarba gyvybei, kaip pagrindinei žmogaus teisei. Reikia atsiminti dar ir tai, kad šis nuodėminga veika turi nemaža negatyvių padarinių moters sveikatai, griauna jos gyvenimą, o tai turi įtakos visos tautos sveikatai.

Mes pripažįstame, kad abortų problemos negalima išspręsti tik draudžiamosiomis priemonėmis. Tai yra dvasinė problema ir ją spręsti galima apeliuojant į žmogaus moralinę sąmonę.

Mes, apskritojo stalo dalyviai, tvirtai gindami kiekvienos žmogaus gyvybės vertę, kviečiame plačiąją visuomenę ir valstybės institucijas atkreipti dėmesį į abortų problemą, kurios sprendimas galimas tik bendromis visų sąmoningų mūsų visuomenės jėgų pastangomis ir nuo jos sprendimo daug kuo priklauso ir mūsų šalies ateitis.

Mes dėkojame visiems geros valios žmonėms – Bažnyčių dvasininkams, gydytojams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, – keliantiems savo balsą ginant nekaltus kūdikius, pasmerktus mirti.
***
RALEIGH, 2011 06 15 (LSN) – Š.Karolina tapo 3 valstija, kuri nutarė iš valstijos biudžeto nefinansuoti negimusių vaikų abortų bizniu užsiimančios Planned Parenthood ir vakare įveikė demokratų gubernatorės Bev Purdue veto.Kitos valstijos yra Kansas ir Indiana.

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 22, 2011 m. birželio 19 d.

Daugiau žinių:http://provita.vdu.lt/