Šeima

Vaikas turi teisę į savo nuomonę ir jos reiškimą

Written by admin · 2 min read

Susidomėjau Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) direktoriaus  Henriko Mickevičiaus  viešu pareiškimu dėl Garliavos mergaitės likimo – teismo sprendimą reikia vykdyti ir tiek. Tokios įstaigos lyg ir nebuvau girdėjusi (ar iš balos jų pridygo?!). Patyrinėjau ŽTSI portaliuką – grynas atsimušinėjimas – dirbame! Iš tuščio į kiaurą. Pinigų plovimas.

Neabejoju, kad šiuos, už pinigus atliekamus, darbus gali atlikti savanoriai teisininkai – pensininkai. Ir jiems nauda – dar reikalingi ir Alzheimeris bus atitolintas – smegenims darbo atsiras. Pasėdės teismo salėje, pastebės teisėjų darbą, pareikš pastabas, išvadas. Bus naudingi Lietuvai.

ŽTSI tinklalapyje radau ir vieną svarbų dokumentą, apie kurį pamiršo pats instituto direktorius H.Mickevičius, didieji vaikų specialistai D.Pūras, Slušnys, na dar kitos specialistės, daugiau tinkančios kalėjimo prižiūrėtojų rolei – tai kontrolierė ir antstolė. O svarbiausia, kad pagrindinis nusikaltėlis, sukrėtęs visą tautą – didysis Kėdainių teisėjas Kondratjevas arba pamiršo, arba neturi kvalifikacijos bylose, susijusiose su vaikais ir jų gyvenamos vietos nustatymu, štai šią paprastą,  ŽTSI tinklalapyje paskelbtą tiesą: • Vaikas turi teisę į savo nuomonę ir jos reiškimą.

Tai kodėl niekas nepaklausė, o vėliau ,,neišgirdo” vaiko nuomonės – su kuo jis nori gyventi? Juk jis turi teisę į tai, ką jam garantuoja Jungtinių Tautų  vaiko teisių Konvencija, kurią skelbia ŽTSI?!
http://www.hrmi.lt/tyrimai/kiti-tyrimai/zt-monitoringas-globos-istaigose/

Jungtinių Tautų vaiko teisių deklaracijos (1959 m.) bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (1989 m.) principai:

    •    Vaikui be jokių išimčių garantuojamos visos teisės.
    •    Vaikui teikiama ypatinga apsauga ir sudaromos galimybės sveikai bei normaliai vystytis.
    •    Vaikui užtikrinamas visapusis socialinis aprūpinimas ir sveikatos priežiūra.
    •    Specialiųjų poreikių vaikas turi teisę į ypatingą globą, padedant jam gyventi visavertį gyvenimą ir integruotis į socialinę aplinką.
    •    Vaikas turi teisę gyventi su tėvais jų mylimas ir globojamas. Valstybė turi užtikrinti reikiamą paramą, kad tėvai galėtų įgyvendinti šią vaiko teisę.
    •    Vaikas turi teisę į mokymą, lavinimą, poilsį ir laisvalaikį.
    •    Vaikas turi teisę į apsaugą nuo bet kokio išnaudojimo ir netinkamo elgesio.
    •    Vaikas turi teisę į asmeninio gyvenimo apsaugą.
    •    Vaikas turi teisę į savo nuomonę ir jos reiškimą.

Ar Lietuvos žmonės, vykdantys, saugojantys teisingumą, yra beraščiai, akli, kurti? Ar jie – teisės profanai, ar valdomi vyriausiojo pedofilo, kuriam  lazdele mostelejus, pradeda šokti visi taip, kaip jam reikia? – Juk pedofilija buvo! Mergaitė nemelavo, nefantazavo. Devyni žmonės žuvo. Tiesa, dar ir melagis informatorius buvo.

Kas Stankūnaitei automobilį, kirpėjos žirkles už tūkstantį litų, butą netoli viešbutuko, pirko, nuomavo – finansavo Ūsas  ar auksinė žuvelė? Ir už ką?! – Taigi, už tą patį, dėl ko dabar plėšosi, šėlsta, dreba ir putos iš burnos trykšta, didžiausias pajėgas rengia dideliam mūšiui – pagrobti aštuonerių metukų mergaitę, uždaryti, išplėšti iš jos pačios namų, nukenksminti pas vaikų mylėtoja D.Pūrą, t.y. ,,pagydyti” atmintį, nes kol kas ji, kaip ir jos biologinė motina, prisimena ir žino jį –  tą patį svarbiausiąjį – vyriausiąjį Lietuvos pedofilą! Štai kur jos kaltė! Bet Lietuva, per šią pūliais pritvinkusią bylą, praregėjo ir pamatė iki kokio laipsnio valdžiažmogiai nužmogėjo – jiems neegzistuoja jokios Konvencijos, nes mergaitę reikia ,,IMTI”, pedofilijos bylą užbaigti!

Atsibuskite, praplaukite akis ir ausis, ir užduokite vieną vienintėlį klausimą mažai mergaitei D.K. iš Garliavos Klonio gatvės – su kuo Tu nori gyventi? Juk Konvencija, išspausdinta Žmogaus teisių stebėjimo instituto portale, skelbia labai aiškiai:

,,Vaikas turi teisę į savo nuomonę ir jos reiškimą.

Sustabdykite  su jokiu žmogiškumu nesusijusį vaiko grobimą, vyriausiasis Lietuvos pedofile. Geriau jau pats nusišaukite su vienu iš  D.Kedžio pagrobtų ginklų – juk jis neprisikels iš numirusiųjų ir nepasakys – tai tu, saugodamas savo kailį,  nužudei mane ir kitus.