Aktualijos

LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

Written by Redakcija · 2 min read

 Prašau Lietuvos valdžią, Seimą visu rimtumu svarstyti ir įvykdyti apkaltą LR KT pirmininkui D.Žalimui už tyčiojimąsi iš LR Konstitucijos, savo priesaikos bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. 

Prašau spaudos pagal galimybes, atspausdinti šią santrauką žemiau, kad dalykas būtų viešas ir kiekvienas LR pilietis turėtų galimybes analizuoti ir spręsti LR KT pirmininko D.Žalimo kaltės dydį tyčiojantis iš Konstitucijos ir atnešant LR piliečiams didelę žalą paminant jų konstitucines teises. 

Prašau LR Seimą, LR Vyriausybę, LR Konstitucinį teismą, Prezidentūra užregistruoti šį dokumentą. Užregistravimas bus publikuojamas  viešai, o taip pat bus publikuojami tie, kurie neužregistruos ir nesvarstys. Tie bus atsakingi.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas

****************************

LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

Ypatingai svarbu Lietuvos valstybei, jos atstovaujamam organui LR Seimui teisingai suprasti LR Konstituciją ir ją vykdyti nepriklausomai nuo to, kas ją ir kaip ypatingai neteisingai ją išaiškintų.

Šiuo atveju ypatingai neteisingai LR Konstituciją viešai išaiškino LR KT pirmininkas Dainius Žalimas, kurio išaiškinimas yra priešingas ir LR KT išaiškinimui, kurio pirmininku tuo laiku ir buvo Dainius Žalimas. Tai neabejotinai viešas tyčiojimasis šiurkščiai pažeidžiant Konstituciją ir sulaužant priesaiką.  

Prie šio lydraščio pridedu dokumentus pdf formate ir daugiau dokumentų internetinius adresus: 

 LR Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo akibrokštai dviejų pilietybių klausimu

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (II)

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7996:dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimas-ii&catid=31&Itemid=101 

Ypatingas atvejis dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8045:ypatingas-atvejis-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos&catid=33&Itemid=141

LR KT pirmininkas Dainius Žalimas – penktos kolonos trolių lygio Konstitucijos aiškintojas

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8023:lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas-penktos-kolonos-troliu-lygio-konstitucijos-aiskintojas&catid=31&Itemid=101

Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių

http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-del-dvieju-pilietybiu/ 

Dr. Jonas Ramanauskas. Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių

Referendumai kaip smilkalų dūmai

http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-duma

LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

2019-03-01 iki 2019-03-07, Nr.9 (1128), Čikagos aidas: “LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“.

Dr. Jonas Ramanauskas. LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

http://www.ekspertai.eu/lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/

http://www.ekspertai.eu/static/uploads/2014/LR%20Seimui%20de%CC%87l%20LR%20KT%20pirmininko%20Dainiaus%20Z%CC%8Calimo%20apkaltos.pdf

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8195:lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos&catid=31&Itemid=101

 Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

Dr. Jonas Ramanauskas. Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

http://aidas.lt/lt/politika/article/21071-03-02-antrankius-lr-kt-teisejams-antrankius

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8230&catid=31&Itemid=101

 Pakartotinis kreipimasis LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

Dr. J. Ramanauskas. Pakartotinis kreipimasis LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

http://www.ekspertai.eu/pakartotinis-kreipimasis-lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos97968/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8283:pakartotinis-kreipimasis-lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos&catid=33&Itemid=141

 

Prašau LR Seimą su ypatingu dėmesiu išnagrinėti pridedamus dokumentus, nes tai gali įgalinti išspręsti dviejų pilietybių „problemą“ be jokio referendumo ir sutaupant ne tik apie 2 milijonus eurų referendumo surengimui, tačiau sutaupant ir tuos 230000 eurų, kurie paskirti tam, kad referendumas nelaimėtų. Taip, taip, kad nelaimėtų.

Taip pat tai gerokai padidintų pasitikėjimą LR Seimu.

Tenka kreiptis antrą kartą, nes LR Seimas jau pirmiau neparodė tinkamo dėmesio.

Todėl kiekvieno, kuris gaus šį emailą prašau jį platinti kuo plačiau „forward“, kad per pasaulį sklistų ši informacija, kad LR Seimo dėmesys būtų konstruktyvesnis ir kad Lietuvos piliečiai turėtų apsisprendimui deramą informaciją šiuo klausimu eidami ar neidami balsuoti.

Nepasiduokime penktos kolonos aferizmui, Valstybės griovimui.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-03-18

Up Next: KAS VAGIA?