Lietuviai pasaulyje

Pirmasis savarankiško darbo dešimtmetis

Nuotr.: Alina Grinkevičius su sūnaus Povilo dovanotomis rožėmis… Po Nepriklausomybės atstatymo į Ameriką atvykę lietuviai buvo įvardinami visaip, dažniausiai...

Ar LR URM kas nors pasikeitė?

Nuotr.: Ambasadorius Algirdas Zemaitis kalba FAO sesijoje Ambasadoriaus Algirdo Žemaičio nuopelnai Lietuvai yra gerai žinomi. Daug metų jis užėmė...

Nacionalinis diktantas Čikagoje šiais metais kitoks

Dalyviai Kovo 27 d. naktį, 4:00 val., LR Generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Lietuvių studentų asociacija Ilinojaus universitete Čikagoje...

Atsiprašymas

gerb.p.Redaktore,prašau į Jūsų redaguoja ,,Bičulystę” laikraštį įdėti šį mano atsiprašymą,už ką esu Jums nuoširdžiai dėkingas.  Antanas Laukaitis,Sydnejus. Gavęs netikslias informacijas,...

AR IŠ SKERSVĖJO BUS AUDRA?

Kai Lietuva didžiavosi savo švenčiamu Tūkstantmečiu, tai sydnėjiškiai, pasinaudoję proga išvykusiais veikėjais į Lietuvą, pradėjo kelti vėjelius, o kai...

Nepriklausomybės šventės Sydnėjuje

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos (SAV) minėjimas prisiminti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo 92-ąja sukaktį, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymo 20-metį ir...

92 Metų Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Sukaktis Argentinoje

2010 m. vasario mėn. 16 d., antradienis – BERISSO – ARGENTINA. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės sukakties 92-ųjų metinių ceremonija vyko...

„Aš esu čia“ – fotografijų paroda, suteikianti veidą lietuvių emigracijai

Nuotr.: Parodos katalogo viršelis Šeštadienį, vasario 27 d. Hüttenfelde (Vokietija), Rennhofo pilyje įrengtoje lietuviškoje fotogalerijoje buvo atidaryta Europos lietuvių...

Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimas San Antonio LB ,,Lithuanians is Texas”

Nuotr.: vieno pirmųjų mažlietuvių laiško, rašyto saviesiems iš Texas’o į Tėvynę (kopija). San Antonio ir apylinkių Lietuvių bendruomenė ,,Lithuanians is...

Vasario 16-osios gimnazija iškilmingai paminėjo savo 60-ąjį jubiliejų

Šeštadienį, vasario 27 d., Hiutenfelde (Vokietija) vykusio Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo metu buvo švenčiamas ir Vasario...