Lietuviai pasaulyje

60-metį mininčiai Vasario 16-osios gimnazijai – Užsienio reikalų ministro sveikinimai

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Mindaugas Butkus vasario 27 dieną Hiutenfelde dalyvaus Vasario 16-osios gimnazijos 60 metų jubiliejuje ir perduos Lietuvos...

Los Andžele įteikta Laisvės premija monsinjorui Alfonsui Svarinskui

Los Andželo (JAV) lietuvių bendruomenė iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 92-ąsias metines. 2010m. vasario 21 d. JAV Lietuvių Bendruomenės...

Canberra švenčia Lietuvos Nepriklausomybę (papildyta nuotr.)

Ne taip dažnai mums tenka lankytis Canberroje, bet atvykus visada pajunti malonią ir jaukią šilumą, tarsi būtume tos šeimos...

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 92 metinės Čikagoje

Tą sekmadienį, kai įvairių tautų žmonės šventė Šv.Valentino dieną, Čikagos lietuviai rinkosi į bažnyčias, meldėsi, paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo...

Lietuvos valstybės ordinas – prof. Juliui Šmulkščiui

Šių metų vasario 4 d. LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė įteikė Lietuvos valstybės ordiną politologui, vienam iš Santaros-Šviesos...

„AK, NUŠLUOSTYTI AŠARĄ VAIKUI…“ arba niekur nepaskelbta recenzija

Tai mintys apie gerumą ir atjautą, pasirodžius dokumentinei iliustruotai apybraižai „SU GERUMU Į ATEITĮ“, kuri skirta ALMOS ADAMKINĖS labdaros...

Solidarumas

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Kelno/Bonos apylinkė prisideda prie Lietuvos vaikų globos namų išlaikymo Neseniai mūsų bendruomenė vykdė projektą ,,Pagalba Kuršėnų...

ŠIAURIETIŠKO DIALOGO SKLIDINI ŠOKIAI

Kas gali pasakyti, kiek metų žmogui reikia bet kurioje šios Žemės vietoje pragyventi, kad jo Vardas liktų tautos atmintyje?...

,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ – Vydūno fondui

Nuotr. (iš kairės): Leonas Maskaliūnas, Vytautas Černius ir Vygaudas Ušackas Baigęs vizitą Vašingtone, Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas pakeliui...

RASOTAS VĖLINIŲ RYTAS

Šalta rasa permirkęs plentas, iš abiejų pusių jį lydintys šimtamečiai, liūdni kiparisai, varvančios juodos kalnų uolos, tamsiai žalia ir...