Lietuviai pasaulyje

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume aptarta ir emigracijos tema

Emigracijos klausimams simpoziumo organizatoriai paskyrė pačią paskutinę dieną – sekmadienį po Antano Saulaičio laikytų Šv. Mišių. Išvakarėse jau buvo...

Gintė Damušytė išrinkta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Metų Žmogumi

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje buvo įsteigtas 1966 metais. Šiemet jau 42-ąjį kartą muziejuje bus surengtas Metų Žmogaus pokylis....

Projektas „Statome operą“ Vokietijoje įtraukė ir Vasario 16-osios gimnazijos moksleivius

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. lapkričio 9 d. – Po Europą keliaujantis Gedimino Zujaus ir jo vadovaujamos Scenos ir estetikos...

Vašingtone pagerbtas Lietuvos diplomatų atminimas

Prie Juozo Kajecko kapo LR ambasadorius Vašingtone Audrius Brūzga Lapkričio 7d. minint Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 90 metų jubiliejų...

Vokietijoje įvyko Baltijos šalių jaunimo suvažiavimas

Bona (Vokietija), 2008 m. lapkričio 3 d. – Buvusioje Vokietijos sostinėje Bonoje idiliško miško apsupti Anabergo namai šių metų...

Australijos padangėje

Š.m. spalio 2 d. Australijai paskirtas LR Ambasadorius Dainius Kamaitis,  įteikęs įgaliojimus Generalgubernatorei Quentin Bryce, susitiko ir su Canberros bei Sydnėjaus...

Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumas (papildyta)

XIV  Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo programa ir bendra informacija yra  talpinama MKS tinklapyje.  Pasitikrinti paskutinias žinias, spauskite: WWW.MKS14.COM  Dėl...

Vokietijoje vyko tradicinis Lietuvių kultūros instituto mokslinis suvažiavimas

Suvažiavimo organizatoriai: ambasadorius E. Ignatavičius V. Bartusevičius ir Joachim Tauber su muzikinės programos atlikėjais iš Klaipėdos.jpg Šių metų spalio...

„Mažųjų svajotojų klubo“ akcijos balionai nuspalvino ir Vokietijos padangę

Nuotr.: kyla balionai Hiutenfeldo Renhofo pilies parke Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. rugsėjo 28 d. – Siekdami atkreipti pasaulio dėmesį...

„Eurofestivalis 2009“ atvers duris ir Vokietijos muzikantams

Nuotr.: LR prezidentas Valdas Adamkus atidaro atidaro pirmąjį Europos lietuvių roko festvalį Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. rugsėjo 24 d....