Lietuviai pasaulyje

Jono Meko filmas bus rodomas Niujorke

Persiunčiu Jono Meko kvietimą pamatyti jo filmą, kuris bus rodomas Anthology Film Archives, NYC. Praneškite savo draugams ir kolegoms....

SOS – reikia skubios pagalbos

Skubiai reikalingas ,,IV rezus minus grupės kraujas”.  2-ju metukų mergytei nustatė kraujo vėžį. Šiuo metu jai pastoviai perpilamas kraujas. Jei...

Čikagos lietuviai rašė ketvirtąjį Nacionalinį diktantą

Sausio 24-osios naktį, 3:00 val., LR Generalinis konsulatas Čikagoje surengė ketvirtojo Nacionalinio diktanto rašymą Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Ši...

Rengiamas ketvirtasis Nacionalinio diktanto konkursas

Savaitraštis „Atgimimas“, LR Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei kiti renginio globėjai kviečia Lietuvos gyventojus, po...

Paremkime Aušros Vartų bažnyčios bylą

Gerbiamieji,mes ieškome Pro Bono advokato.  Jeigu kas galėtų mums padėti šiuo kalusimu, būtume labai dėkingi. Mes neturime užtenkamai pinigų/aukų...

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Prieš pora metų Australijos Lietuvių Bendruomenės tuometinis Sydnėjaus Apylinkės pirmininkas Teodoras Rotcas buvo labai abejingas ar bus beįmanoma suruošti...

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba (PLJS) informuoja, kad 2009 m. sausio 3 – 11 dienomis Montevideo mieste, Urugvajuje vyks...

SVEIKINAME IŠEIVIJOS 2008-ųjų ,,METŲ ŽMOGŲ” – dr. REGINĄ NARUŠIENĘ!

,,Bičiulystė” – JAV lietuvių laikraštis internetu ir JAV Lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už Lietuvos  respublikos pilietybės išlaikymą”  išrinko   IŠEIVIJOS 2008-ųjų ...

JAV LB Houstono apylinkės Kūčios

Gruodžio 20 d, gražią šeštadienio popietę, Houstono LB nariai rinkosi į bene mėgstamiausią kasmetinį renginį – benduomenės Kūčias.  Jos...

Bioinformatikai sublizgėjo tarptautiniame konkurse

Česlovas Venclovas ir Mindaugas Margelevičius Sardinijoje Biotechnologijos instituto Bioinformatikos laboratorijos komanda šiemet nugalėjo kas 2 metus vykstančiame aštuntajame baltymų...