Lietuviai pasaulyje

JŪRŲ ŠAULIAMS – 45-ERI

Iškilmės Šaulių namuose Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės namai Čikagoje Į neeilinę Generolo Teodoro Daukanto Jūrų Šaulių kuopos 45-ųjų metinių...

Kalėdinis Nojaus koncertas Vokietijoje užkerėjo klausytojus

Hüttenfeldas (Vokietija), 2008 m. gruodžio 16 d. – Gruodžio 12 dieną Vokietijoje, Rennhofo pilyje įvyko Europos lietuvių kultūros centro...

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume aptarta ir emigracijos tema

Emigracijos klausimams simpoziumo organizatoriai paskyrė pačią paskutinę dieną – sekmadienį po Antano Saulaičio laikytų Šv. Mišių. Išvakarėse jau buvo...

Gintė Damušytė išrinkta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Metų Žmogumi

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje buvo įsteigtas 1966 metais. Šiemet jau 42-ąjį kartą muziejuje bus surengtas Metų Žmogaus pokylis....

Projektas „Statome operą“ Vokietijoje įtraukė ir Vasario 16-osios gimnazijos moksleivius

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. lapkričio 9 d. – Po Europą keliaujantis Gedimino Zujaus ir jo vadovaujamos Scenos ir estetikos...

Vašingtone pagerbtas Lietuvos diplomatų atminimas

Prie Juozo Kajecko kapo LR ambasadorius Vašingtone Audrius Brūzga Lapkričio 7d. minint Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 90 metų jubiliejų...

Vokietijoje įvyko Baltijos šalių jaunimo suvažiavimas

Bona (Vokietija), 2008 m. lapkričio 3 d. – Buvusioje Vokietijos sostinėje Bonoje idiliško miško apsupti Anabergo namai šių metų...

Australijos padangėje

Š.m. spalio 2 d. Australijai paskirtas LR Ambasadorius Dainius Kamaitis,  įteikęs įgaliojimus Generalgubernatorei Quentin Bryce, susitiko ir su Canberros bei Sydnėjaus...

Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumas (papildyta)

XIV  Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo programa ir bendra informacija yra  talpinama MKS tinklapyje.  Pasitikrinti paskutinias žinias, spauskite: WWW.MKS14.COM  Dėl...

Vokietijoje vyko tradicinis Lietuvių kultūros instituto mokslinis suvažiavimas

Suvažiavimo organizatoriai: ambasadorius E. Ignatavičius V. Bartusevičius ir Joachim Tauber su muzikinės programos atlikėjais iš Klaipėdos.jpg Šių metų spalio...