Lietuviai pasaulyje

Lietuviško pavasario dvelksmas Dubline

Kovo 12 d., pasitikti pavasario bei apžiūrėti meno kūrinių į neseniai Dubline atsidariusią pirmąją lietuviško meno dirbinių galeriją buvo...

Vokietijoje nauja fotogalerija duris atvėrė parodai „Laiškas iš Lietuvos“

Katalogo viršelis Vasario 28-ą dieną, Hiutenfelde (Vokietija) esančioje Renhofo pilyje paroda „Laiškas iš Lietuvos“ atidaryta nauja lietuviška fotografijų galerija....

Nepriklausomybės šventės Texas LB

Vasario 21 d. San Antonio LB – Lithuanians in Texas surengė Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo datų paminėjimą....

Apdovanoti raštingiausieji užsienio lietuviai

Vilniuje vasario 28 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius apdovanojo geriausiai...

KONKURSAS „KAIP AŠ GARSINČIAU LIETUVOS VARDĄ“

2009 m. minime Lietuvos vardo tūkstantmetį, todėl visus metus Lietuvoje ir pasaulyje įvairiausiais būdais bus pažymima ši iškili data....

Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga ir Labdaros fondas Tiltas suvienys jėgas labdaringoje veikloje

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Labdaros fondo Tiltas (The Tiltas Trust) ir Lietuvių sąjungos Jungtinėje Karalystėje. Abiems organizacijoms svarbų dokumentą,...

MEKSIKE PAMINĖTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario mėnesio 10 dieną Meksikos sostinėje Mechike vyko Vasario 16-osios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos priėmimas, kuriame dalyvavo Meksikos valdžios...

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas – Urugvajus 2009 m.

Nuotr.: suvažiavimo dalyviai Sausio 3-11 dienomis Urugvajaus Respublikos sostinėje Montevidėjuje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susirinkimas. Suvažiavime dalyvavo...

Pažintinis kultūrinis renginys „Hallo Litauen!“ sulaukė didelio vokiečių susidomėjimo

Penktadienį, vasario 13-ąją Vokietijoje, Hüttenfeldo miestelyje esančioje Renhofo pilyje įyvko kultūrinis-pažintinis renginys „Hallo Litauen!“ („Labas, Lietuva!“), skirtas ne tik...

Užsienio lietuviai Lietuvai – ne našta, o privilegija

Vasario 1-osios popietę baigėsi tris dienas Hiutenfelde, Vokietijoje, vykęs Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimas, kurį organizavo Vokietijoje veikiantis Europos...