Religija

Vašingtone išniekinta Dievo Motinos statula: nupjautos rankos ir sudaužytas veidas

  Dievo Motinos statula / Asociatyvi Pixabay nuotr. Apsaugos kamerų įrašuose matyti, kaip vienas vyras puola Fatimos Dievo Motinos...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Taisykite Viešpačiui kelią! II Advento sekmadienis

Evangelistas Lukas, papasakojęs apie Jėzaus gimimą ir jaunystę, toliau pasakoja apie Jono Krikštytojo veiklą. Jonas vaikšto Pajordanėje, kviečia žmones...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Liturginius metus pradedame pirmuoju Advento sekmadieniu. Keturias savaites ruošimės paminėti patį brangiausią istorinį įvykį – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus...

Vysk. Jonas Kauneckas. Ne gėlių, o maldų laukia mirusieji, kaip gyvieji teisingumo

Apie Kristų – Visatos valdovą pranašas Danielius šiandien mums sako: „Jo viešpatavimas – amžinas… Jo karalystė niekad nežlugs!“ Pasaulis...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Laikų pabaiga – XXXIII eilinis sekmadienis

Baigiantis liturginiams metams Mišiose skaitomas Dievo žodis pasakoja apie laikų pabaigą. Pranašo Danielio knygoje rašoma: „Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Patikėti Dievo žodžiu – XXXII eilinis sekmadienis

Pirmasis Jėzaus palaiminimas skelbia: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3). Apie ką čia kalbama?...

Marius Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Straipsnis perskelbiamas iš Katalikų Tradicijos Contribee platformos, kurioje kasdien skelbiamas katalikiškas turinys ir renkama paramą tinklapio http://www.katalikutradicija.lt paleidimui. Spalio...

Geroji Naujiena: net mažiausias geras darbelis, daromas Dievo vardu, neliks be atlygio

Ar tu dėl manęs taip karščiuojies? Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro! Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo...

Geroji Naujiena: Tik ieškodami Dievo rasime tikrąjį kelią į išmintį

Jūs nieko nepridėkite prie žodžių, kuriuos aš jums perduodu. Laikykitės Viešpaties įstatymų Mozė kalbėjo į tautą: „Izraeli, klausyk tų...

Geroji Žolinės Naujiena: Jis visa gali: ir galiūnus numeta nuo sostų, ir išaukština mažuosius

Moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia, ir...