Religija

Geroji Naujiena: apsivilkime nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume

Aš padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona Visa izraelitų bendruomenė ėmė niurnėti ant Mozės ir Aarono tyruose. Izraelitai...

Geroji Naujiena: uoliai sergėkime Dvasios vienybę taikos ryšiais

Privalgys, ir dar atliks Kartą atvyko vyriškis iš Baal-Šališos ir Dievo žmogui Eliziejui atnešė pirmųjų tų metų vaisių: dvidešimt...

Geroji Naujiena: „Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis! – Viešpaties žodis“

Aš surinksiu savo kaimenės išlikusias avis ir paskirsiu joms ganytojus „Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis!...

Geroji Naujiena: esame tapę Dievo nuosavybe

Eik ir pranašauk mano tautai Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui: „Išeik, pranašautojau, nešdinkis į Judo žemę! Tenai savo duoną...

Geroji Naujiena: Džiaukimės ir silpnumu, paniekinimais, nemalonumais, persekiojimais bei priespauda dėl Kristaus, nes būdami silpni, esame ir galingi

Atkakli tai tauta, tačiau bent težino, kad pranašas buvo jų tarpeJam kalbant, įėjo dvasia į mane ir pastatė mane...

Geroji Naujiena: Nenusigąskime, vien tikėkime!

Per velnio pavydą mirtis atsirado Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė, jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visa sukūrė vien tam,...

JAV vyskupai skelbs dokumentą dėl Komunijos prieš Bažnyčios mokymą veikiantiems politikams

 JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas José Horacio Gomezas JAV vyskupai nusprendė parengti deklaraciją apie Eucharistijos suvokimą tikinčiųjų bendruomenės gyvenime. 

Geroji Naujiena: Kad ir kokia vėtra kiltų, pasitikėkime – Jis su mumis iki pasaulio pabaigos!

Nuo čia tegu lūš tavo bangos įžūlios Štai Viešpats iš vėtros atsiliepė Jobui: „Kas šėlstančią jūrą galingai sutramdė, kai...

Geroji Naujiena: Broliai, seserys, gyvenkime ir mes tikėjimu, ne regėjimu

Žemą medį paaukštinu Štai ką sako Viešpats: „Paimsiu šakelę nuo aukštojo kedro viršūnės ir pasodinsiu. Iš jo viršūninių ūglių...

Geroji Devintinių Naujiena: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51)

Tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats Atėjęs Mozė persakė tautai visus Viešpaties žodžius ir potvarkius. Tauta vieningai...