Religija

Geroji Naujiena: net mažiausias geras darbelis, daromas Dievo vardu, neliks be atlygio

Ar tu dėl manęs taip karščiuojies? Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro! Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo...

Geroji Naujiena: Tik ieškodami Dievo rasime tikrąjį kelią į išmintį

Jūs nieko nepridėkite prie žodžių, kuriuos aš jums perduodu. Laikykitės Viešpaties įstatymų Mozė kalbėjo į tautą: „Izraeli, klausyk tų...

Geroji Žolinės Naujiena: Jis visa gali: ir galiūnus numeta nuo sostų, ir išaukština mažuosius

Moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia, ir...

Geroji Naujiena: apsivilkime nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume

Aš padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona Visa izraelitų bendruomenė ėmė niurnėti ant Mozės ir Aarono tyruose. Izraelitai...

Geroji Naujiena: uoliai sergėkime Dvasios vienybę taikos ryšiais

Privalgys, ir dar atliks Kartą atvyko vyriškis iš Baal-Šališos ir Dievo žmogui Eliziejui atnešė pirmųjų tų metų vaisių: dvidešimt...

Geroji Naujiena: „Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis! – Viešpaties žodis“

Aš surinksiu savo kaimenės išlikusias avis ir paskirsiu joms ganytojus „Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis!...

Geroji Naujiena: esame tapę Dievo nuosavybe

Eik ir pranašauk mano tautai Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui: „Išeik, pranašautojau, nešdinkis į Judo žemę! Tenai savo duoną...

Geroji Naujiena: Džiaukimės ir silpnumu, paniekinimais, nemalonumais, persekiojimais bei priespauda dėl Kristaus, nes būdami silpni, esame ir galingi

Atkakli tai tauta, tačiau bent težino, kad pranašas buvo jų tarpeJam kalbant, įėjo dvasia į mane ir pastatė mane...

Geroji Naujiena: Nenusigąskime, vien tikėkime!

Per velnio pavydą mirtis atsirado Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė, jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visa sukūrė vien tam,...

JAV vyskupai skelbs dokumentą dėl Komunijos prieš Bažnyčios mokymą veikiantiems politikams

 JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas José Horacio Gomezas JAV vyskupai nusprendė parengti deklaraciją apie Eucharistijos suvokimą tikinčiųjų bendruomenės gyvenime.