All Stories

PRO VITA ŽINIOS Nr. 16. 2008 m. balandis

Jonas Mikelinskas. Tvenkinyje skęsta du ledu ėję gimnazistai, bet gelbėti juos ryžtasi tik vienas septintą dešimtį baigiantis senis Povilas...

Pripažinimo šviesa į talentą atsisuka tik atsitiktinai…

Reta Juozo Mieliulio kūrybos paroda Penktadienį (kovo 28 d.), pavakariais, Čikagos Jaunimo centre įsikūrusioje M.K.Čiurlionio dailės galerijoje, buvo pristatyta...

Dviguba pilietybė. Skirtingos nuomonės

ARMINAS LYDEKA, LR Seimo narys Sveiki, mane tiesiog gąsdina Šis teisinis neišprusimas ir žmonių klaidinimas… Ką jūs darote… Tokia...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 11 / 2008 m. balandis

siluva.iseivijoje@gmail.com  Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd Street, Chicago IL 60629, U.S.A. APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS...

Bostono dainuojanti valdyba palaiko Niujorko lietuvius

Kovo mėn. Bostono ,,Jaunų širdžių” ansamblis (jo pagrindą sudaro JAV LB Bostono apylinkės valdyba) buvo pakviestas niujorkietės Ann Charles...

Pagerbti rašiusieji lietuvių kalbos Nacionalinį diktantą

Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje š. m. balandžio 4 dieną surengtame priėmime buvo pagerbti JAV gyvenantys lietuviai, š. m. sausio...

Ar tikrai reikia arklio?..

Sekmadienį, balandžio 6 d., Los Angeles lietuvių Dramos Sambūris Čikagos Jaunimo centre parodė dviejų veiksmų Janinos Kliučinskienės (Lietuva) komediją...

DIEVO GAILESTINGUMAS

Dievo gailestingumo šventė paskelbta prieš 8 metus popiežiaus Jono Pauliaus ll. Švenčiama pirmąjį sekmadienį po Velykų. Lietuviams ji ypač svarbi, nes...

Argentinoje atidaryta lietuvių dailininkų grafikos darbų paroda

LR Ambasada Argentinoje atidarė Lietuvos grafikos darbų parodą Buenos Airių provincijos sostinėje, La Platos miesto Advokatų kolegijoje kovo 17...

Konferencija apie dvigubą pilietybę Argentinoje

Kovo mėn. 2 d. Berisso mieste įvyko konferencija, kurioje dalyvavo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Labai...