Lietuviai pasaulyje

Kviečiama paremti Argentinoje rengiamą Šokių Šventę „Ten, kur Nemunas banguoja”!

   Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas” Argentinos lietuvių draugija ,,Nemunas” kviečia...

J. Survilaitė. Lietuvės išeivės Šveicarijoje: Elena Garbačiauskienė

  1923 m. LFLS, Moterų sporto mėgėjų ratelio (MSMR) ir „Aušros“ gimnazijos krepšininkės. Pirmoje eilėje (iš kairės) šešta –...

JANINA SURVILAITĖ: ,,Apie tą patį šimtąjį kartą…”

Kuo toliau siekiu nuo apšmeižimo išgelbėti mirusios Šveicarijos išeivijos 1952 metais teisiškai sukurtą LB-nės veiklos istoriją, tuo labiau jaučiu,...

Lietuvės išeivės Šveicarijoje: Elena Gerutienė

Mėtoma tarp kontinentų. Pabėgus ir deportuota. Ramstaisi likimo ramentais. Vis dar gyva,dar neparduota. (J.S. eil. “Lietuvė”)  Kai pasilikau gyventi...

Janina Survilaitė. Teisybės dėl Šveicarijos LB įkūrimo ieškojimo keliai

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus raštas ir jame padarytos politinės klaidos „Šiuolaikiniams lietuviams yra įprasta semtis stiprybės iš praeities. Gyvieji ir...

Šokių Šventės Argentinoje 2021 m. Naujienos

Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas”

Užsienio bendruomenių plėtrai sąjunga Argentinoje nominavo laureatu Juan Ignacio Fourment Kalvelį

  2020 m. gruodžio mėn. 29 d. Užsienio beIendruomenių plėtrai sąjunga Argentinoje nuotoliniu būdu organizavo ceremoniją, kur paskelbė aktyviausius ir...

Šokių šventės Argentinoje 2021 m. naujienos

  Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas” Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas”

Janina Survilaitė: “Šalis, kurioje ne vien kalnai užburia…”

    Istorikas publicistas Juozas Brazauskas seniai besidomintis Šveicarija ir jos ryšiais su Lietuva, artėjant abiejų valstybių diplomatinių santykių užmezgimo 100-čiui...