Lietuviai pasaulyje

Janina Survilaitė. Išeivijos DIENORAŠČIAI

 Senosios išeivijos prašymu išrinkta Šveicarijos bendruomenės (ŠLB) valdybos pirmininke,  pirmiausia savo veiklą pašvenčiau ŠLB archyvų sutvarkymui. Šešias savo atostogų...

Raimondas Navickas. “Eikite velniop su savo Black lives matters afera”

https://www.youtube.com/watch?v=ow47PLQN0LA&feature=emb_title “- Eikite velniop su savo Black lives matters afera”, – apstulbusių leftistų minios akyse juodaodė konservatorė juodais dažais...

In Memoriam STANLEY BALZEKAS, Jr.

1924 -2020 A † A  STANLEY BALZEKAS, Jr. Su liūdesiu pranešame, kad birželio 18 dieną, eidamas 96-uosius metus, mirė...

Audrius Plioplys. Reportažas apie Sandros Avižienytės poezijos knygą ,,Psichopatija” ir mano iliustraciją

  Per LRT laidą ,,Pasaulio Lietuva”, pasirodė interviu su poete Sandra Avižienyte ir manim.  Čia buvo pristatyta Sandros naujai išleista...

Janina Survilaitė. Europos širdis Lietuvoje

   2002 metais Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) 50-mečio jubiliejuje pasisakę senieji išeiviai didžiavosi savo turtinga veikla, kuri per Lietuvos ...

JAV LB Švietimo taryba paskelbė 2019 metų „Gintarinio obuoliuko“ ir „Nusipelniusio švietėjo“ premijų laureatus

Konkurse dalyvavo mokytojos iš lituanistinių mokyklų: Loreta Lagunavičienė,  Maironio LM, IL Gailė Radvenytė Hayden, Los Angeles Šv. Kazimiero LM,...

Janina Survilaitė. ETNINIS LIETUVIŠKOS TAPATYBĖS RYŠYS

Naujų Šveicarijos lietuvių emigrantų Lietuvoje suorganizuota kilnojamoji fotografijos paroda, (veikusi iki 2020m.) idealiai atskleidžia 2-jų kartų: išeivijos ir dabartinių...

Pasaulio lietuvių centro ŽINIOS (LEMONT, IL)

   Svarbi informacija bendruomenei (Covid-19) Important information for the Community (Covid-19) Svarbu! Pagalba JAV gyvenantiems ar laikinai esantiems lietuviams. 

Ramutė Plioplytė (Plioplys) – velykinių kiaušinių margintoja

  Decorating Easter eggs is a strong tradition in our family as it is in most Lithuanian households. One person...

PLC metinis susirinkimas atidedamas. The LWC Annual Members’ Meeting is postponed… and Other News

                          Balandžio 3 d., 2020   April 3rd, 2020 For more...