Kalendorius ir renginiai

Kviečiame pažiūrėti lietuvišką dokumentinį filmą ARVYDAS SABONIS.11

  KOVO 29 d. 1:30 val.p.p. AMC Loews Brick Plaza 10 kino teatre,adresu: 3 Brick Plz. , Brick NJ ...

Centrinės NJ ir kiti pranešimai 2015/03/14

Pranešimai :1. Rinkimai į JAV LB Tarybą – kandidatų anketų pristatymo terminas baigiasi rytoj-kovo 15 d.2. Apklausa dėl vaikų...

2015 m. Kovo renginiai

  KOVO 15 d. March 15 Lietuvių meno ansamblis „DAINAVA“ kviečia jus į 70-ties metų jubiliejinį koncertą „IŠ ARTI...

Čikagos apylinkėse bus minima Laisvės gynėjų diena

Š. m. sausio 18 d., sekmadienį, 11:30 val. lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje (5129 Wolf Rd. Western Springs, IL...

Čikagos ateitininkai rengia Kūčias

Gruodžio 21 d., sekmadienį, visi Čikagos apylinkių lietuviai (ir Čikagoje besilankantys) maloniai kviečiami.

Muzikinis projektas,,Babilonas”

  Tikriausiai niekam iš jūsų nereikia pristatyti Lietuvos bliuzo karalienės Arinos. Ji, kartu su žinomu kompozitorium Gediminu Zujumi, jau...

Labdaringi ,,Derliaus pietūs” Lemonte

  Spalio 5, sekmadienį, 12:30 v. p.p., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, kviečiame į kasmetinius lėšų telkimo Derliaus pietus,...

Renginiai lietuvių Čikagoje ir apylinkėse

  Šeštadienį, spalio 4d., 2014, 6:00pm. (LT) Lietuvių Dailės Muziejus (LDM) kviečia Jus į oficialų LDM meno galerijos ir...

Pasaulio lietuvių centras kviečia į renginius

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. 12:00 v. p.p. iki 4:00 v.p.p.,- VASAROS GEGUŽINĖPLC kiemelyje, adresu: 1411  127 Str. Lemont, IL...

JONINĖS

Birželio 21 d. nuo 3:00PM iki 12:00 AM, Summit Park District (5700 S.Archer Rd. Summit, IL 60501) restoranas ,,Kunigaikščių...