Kalendorius ir renginiai

Čikagos Kunigaikščių užeiga kviečia

Grand Duke’s Restaurant6312 S Harlem Ave, Summit, IL 60501 Tel. 708.594.5622www.granddukesrestaurant.com Vasario 13d. 7:30PM Valentino Dienos Išvakarės su Agne...

Kviečia į žirgų lenktynes Lietuvoje, į koncertą – JAV

Vasario 1 d. DUSETOSE  ir šalia jų esančiame hipodrome, kur šį šeštadienį, vasario 1-ąją, vyks žirgų lenktynės ir nacionalinio...

Renginiai Centrinėje NJ bei kaimyninėse lietuvių bendruomenėse

Kalėdinė eglutė ir Naujųjų sutikimas Centrinėje NJ bei kaimyninių bendruomenių pranešimai1 .Kvietimas sutikti Naujuosius. Informacija apie vietų užsakymą –...

JAV lietuvių Rudens renginiai

RUGSĖJIS LR Generalinis Konsulatas informuoja, kad rugsėjo 19 d. Čikagoje lankysis LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas kartu su jo...

Centrinė New Jersey lietuvių bendruomenė

 Lietuviška​s spektaklis ir vasaros šventė Centrinėje NJ / Performanc​e and Midsummer festival Kviečiame į Lietuvos Valstybinio Jaunimo teatro kamerinį...

Renginiai Rytų pakrantėje

05/29/13 Aldonos Simutis tapybos paroda Valley Cottage Library Gegužės 3-29, 2013 110 Route 303 Valley Cottage,New York 10989 Tel:...

Čikagoje vyks studijų Lietuvos sveikatos mokslų universitete pristatymas

Birželio 2 d., sekmadienį, 12:00 val. popiet Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL...

FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA LITHUANIAN COMMUNITY ANNOUNCEMENTS  2013-5-15  Filadelfijoje GEGUŽĖS MĖNESĮ “LTextile” paroda; Gintarinės šaknys; ŠEIMOS ŠVENTĖ Sveikiname Aistę Balčiūnaitę ***Svarbi data...