Religija

Geroji Naujiena: Atsiverskime ir tikėkime Evangelija!

Dievo sandora su iš tvano išgelbėtu Nojumi Nojui ir jo sūnums, kurie buvo su juo, Dievas kalbėjo: „Štai sudarau...

Kun. Robertas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Pastaraisiais metais vėl imta versti Bibliją į lietuvių kalbą. Šiuo metu Naujojo Testamento ekumeninį vertimą pirmą kartą vykdo komanda...

Geroji Naujiena: Jis nori, kad ir mes būtume švarūs

Raupsuotasis turi gyventi atskirtas, už stovyklos Viešpats bylojo Mozei ir Aaronui: „Žmogų, kuriam ant odos atsirastų patinimas ar išbėrimas,...

Geroji Naujiena: Jis atėjo mūsų išvaduoti

Blaškaus, kol sutemsta Jobas kalbėjo: „Gyventi šioj žemėj – ar žmogui ne lažas? Ar visos jo dienos – ne...

Geroji Naujiena: Atsiverskime ir tikėkime Evangelija

Niniviečiai nusigręžė nuo piktojo kelioViešpaties žodis Jonai bylojo: „Kelkis! Nuvyk į Ninivę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę,...

Geroji Naujiena: „Ateikite ir pažiūrėkite, kur aš gyvenu!“ – kviečia Kristus

Kalbėk, Viešpatie, – tavo tarnas klauso! Samuelis ilsėjosi Viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo Skrynia. Ir Viešpats sušuko: „Samueli!“ Tasai...

Geroji Naujiena: Visi Jį priimantys gavo galią tapti Dievo vaikais

Dievo išmintis apsigyveno išrinktojoje tautoje Aukštai Išmintis savo prigimtį kelia ir girias, puikuojas prieš savąją tautą. Bendrijoj Aukščiausiojo burną...

Geroji Naujiena: Mums gimė Viešpats – Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo

Jie tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu Viešpats kalbėjo į Mozę: „Pasakyk Aaronui ir jojo sūnums: štai kaip...

Geroji Naujiena: palaimintas šeimos gyvenimas Viešpatyje

Tas, kuris kils iš tavojo kūno, bus tavo paveldėtojas Per vieną regėjimą pasigirdo Abramui Viešpaties žodis: „Tu nesibaimink, Abramai!...

Geroji Naujiena: Viešpats su mumis!

Dovydo valdžią Viešpats sutvirtins Dovydas gyveno savo rūmuose, ir Viešpats jam teikė ramybę su visais jo priešais aplinkui. Taigi...