Religija

Geroji Gailestingumo sekmadienio Naujiena: „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Viena širdis ir viena siela Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir vieną sielą. Ką turėjo, nė vienas nevadino...

Dievo Gailestingumo savaitė balandžio 4–11 dienomis

Šventų Velykų rytą Prisikėlimo pamaldomis prasidėjusi 2021 metų Dievo Gailestingumo savaitė tęsis iki Atvelykio, balandžio 11 dienos, vakarinių mišių....

Geroji Naujiena: Kristus tikrai prisikėlė! Sveikiname sulaukus Šventų Velykų

Tiesos.lt bendraminčiai ir talkininkai, bendratiksliai, Skleiskime šią džiugią žinią – Kristus prisikėlė, mirtis krito! – ir savo gyvenimais, tapkime...

Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienio Geroji Naujiena: Kryžius yra ir pergalės galimybė

Mesijas įžengia į Jeruzalę Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du...

MALDOS SKYDAS „Už šeimą – namų Bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą“: pirmasis susitikimas. Benas Ulevičius apie šventumą santuokoje

Maldos akcija „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ tęsiama kitu pavadinimu: MALDOS SKYDAS „Už šeimą – namų Bažnyčią...

Geroji Naujiena: Džiaukimės! Jo ištikimoji meilė yra amžina

Viešpaties rūstybė reiškiasi tautos ištrėmimu, o gailestingumas – jos išvadavimu Judo valdovai, kunigai ir liaudis pasidarė labai neištikimi Dievui....

Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai

2021 m. vasario 24 d. Brangūs lietuviai visame pasaulyje, jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius,...

Geroji Naujiena: nesistatydinkime stabų – išsaugokime Dievo mums duotą laisvę, būkime verti Jo pasitikėjimo

Įstatymas duotas per Mozę Viešpats kalbėjo visus šiuos žodžius: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto,...

Geroji Naujiena: „Šventasis Kazimierai, duok, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė“

Mylėk savo artimą kaip save patį VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk visai izraeliečių bendrijai ir sakyk jiems: ‘Būkite šventi,...

Vladimiras Troščenka. Ar TIKRAI žinai 10 Dievo įsakymų?

 Daugelis žmonių sako: “Aš savo gyvenime laikausi 10-ties Dievo įsakymų.”    Keisčiausia, kad dažnai tie žmonės net nežino kokie...