Kalendorius ir renginiai

Jaunimo Mišios, minėjimai…

Pasaulio lietuvių centras Lemonte, IL Pal. J. Matulaičio Misijos ir PLC ruošiama ŽUVIES VAKARIENĖpenktadieniais, 2012 m. vasario 24 d.,...

23rd Assoc for the Advancement of Baltic Studies (AABS) conference

23rd Assoc for the Advancement of Baltic Studies (AABS) conference (April 26-28, 2012 @ UIC)The 23rd biannual Association for...

Lapkritis, gruodis – koncertai, parodos, susitikimai…

LAPKRITIS 16 d., trečiadienį, 7:30 v. v.,,EJ Thomas Performing Arts Hall”, The University of Akron (198 Hill Street Akron,...

Rugpjūčio, rugsėjo renginiai

RUGPJŪTIS 20 d. 1 v. p. p.,  JAV LB Waukegan Lake County apylinkė Vokiečių kultūros centre (259 W. Grand...

Pennsylvania lietuvių dienos ir kiti renginiai Rytinėje pakrantėje

Rugpjūčio 13-14 d. – 97-tos Pennsylvania LIETUVIŲ DIENOS SENIAUSIAS LIETUVIŲ FESTIVALIS ,,ANGLIAKASIŲ LIETUVOJE” vyks Schuylkill Mall, Prekybos centre (Route...

Vasaros renginiai: parodos, Joninės, gegužinės, stovyklos…

BIRŽELIS 18 d., šeštadienis 7 v.v., vienintelis vienos seniausių Lietuvos grupių Vairas gyvo garso koncertas restorane Two Rivers, 10997...

Čikagos centrinėje aikštėje įvyko trečioji „Lietuvos diena“

Nuotr.:šventės pradžia – karalių menuetas Birželio 3 d., penktadienį, centrinė Čikagos miesto aikštė „Daley Plaza“ pražydo lietuviškosiomis geltona, žalia...

Paprastas nepaprastas gimtadienis

Kaip surengti gimtadienio šventę, kad ji būtų linksma, įspūdinga ir nepaprasta? Šis klausimas kankina ne vieną mamą ir tėtį,...

Gedimino lituanistinėje mokykloje – šventė

Gegužė – lituanistinių mokyklų mokslo metų užbaigimo mėnuo. Kiekviena mokykla,  skirtingai viena nuo kitos, savaip surengia atsisveikinimą su moksleiviais,...