Kalendorius ir renginiai

Vasaros renginiai

LIEPA 4–14 dienomis Cincinnati, Ohio valst., jaunimo choras iš Vilniaus ,,Kivi” (vad. Danguolė Aukselienė) dalyvaus  VII Pasaulinėje chorų olimpiadoje...

Kovas

*9-10-11 dienomis – aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis Čikagoje9 d., penktadienis, 7 v.v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje10 d., šeštadienis, 2...

Jaunimo Mišios, minėjimai…

Pasaulio lietuvių centras Lemonte, IL Pal. J. Matulaičio Misijos ir PLC ruošiama ŽUVIES VAKARIENĖpenktadieniais, 2012 m. vasario 24 d.,...

23rd Assoc for the Advancement of Baltic Studies (AABS) conference

23rd Assoc for the Advancement of Baltic Studies (AABS) conference (April 26-28, 2012 @ UIC)The 23rd biannual Association for...

Lapkritis, gruodis – koncertai, parodos, susitikimai…

LAPKRITIS 16 d., trečiadienį, 7:30 v. v.,,EJ Thomas Performing Arts Hall”, The University of Akron (198 Hill Street Akron,...

Rugpjūčio, rugsėjo renginiai

RUGPJŪTIS 20 d. 1 v. p. p.,  JAV LB Waukegan Lake County apylinkė Vokiečių kultūros centre (259 W. Grand...

Pennsylvania lietuvių dienos ir kiti renginiai Rytinėje pakrantėje

Rugpjūčio 13-14 d. – 97-tos Pennsylvania LIETUVIŲ DIENOS SENIAUSIAS LIETUVIŲ FESTIVALIS ,,ANGLIAKASIŲ LIETUVOJE” vyks Schuylkill Mall, Prekybos centre (Route...

Vasaros renginiai: parodos, Joninės, gegužinės, stovyklos…

BIRŽELIS 18 d., šeštadienis 7 v.v., vienintelis vienos seniausių Lietuvos grupių Vairas gyvo garso koncertas restorane Two Rivers, 10997...